Yksiköt

Meillä lapset ja nuoret saavat kehittyä, kasvaa ja kuntoutua turvallisesti pitkäaikaisen ja tavoitteellisen kasvatuksen ja korjaavien kokemusten avulla

Laitospalvelumme jakautuvat Pallo-kotien Lappeenrannan neljään ryhmäkotiin: Pallon, Pallonpolun, Pallonrannan ja Muutoksen yksiköihin.

Yksiköissä tehdään yhdessä lasten kanssa hyvää ja terveellistä kotiruokaa. Jokaista lasta ja nuorta aktivoidaan arjen askareisiin ikätasonsa mukaisesti ja ohjataan tekemään hyviä valintoja kaikilla elämänsä osa-alueilla.

Osallisuus ja yhteisöllisyys korostuvat toiminnassamme yhteisenä tekemisenä. Pienimmillä lapsilla arkeen liittyy vahvasti leikkiminen. Vanhempia nuoria kannustetaan lisäksi yksikköjen ulkopuoliseen toimintaan sekä oman tukiverkoston löytämiseen.

Tutustu yksikköihimme

Pallo-kodit tarjoaa turvallisen ja rakastavan kodin sijoitetuille lapsille ja nuorille. Kodinomaisissa yksiköissä eletään tavallista ja hyvää arkea, joissa vallitsee rauhallinen ja lämmin tunnelma.

Ryhmäkoti Pallo

Pallon työskentelyssä painotetaan nuorten itsenäiseksi kasvamista ja elämänhallintaa.

Tutustu

Ryhmäkoti Pallonpolku

Pallonpolku on kodinomainen yksikkö, joka tarjoaa pysyvän kodin sijoitetuille lapsille.

Tutustu

Ryhmäkoti Muutos

Muutos tarjoaa kodinomaisen ja lämpimän ympäristön kasvaa ja kehittyä.

Tutustu

Ryhmäkoti Pallonranta

Pallonrannassa painotetaan tavoitteellista kasvatusta ja korjaavien kokemusten tärkeyttä.

Tutustu