Perustehtävä

Perustehtäväämme ohjaavia arvoja ovat rakkaus, kodinomaisuus, yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus ja jatkuvuus

Tehtävämme

Me Pallo-kodeilla vastaamme sijaishuollon tavoitteiden toteutumisesta yhdessä sosiaalitoimen kanssa.

Teemme työtä jokaisen sijoitetun nuoren tavoitteita kohti rakkauden, korjaavan arjen, korjaavien suhteiden, perhetyön ja verkostotyön kautta.

Jokaisen lapsen tulee saada elää turvallista, tasapainoista ja onnellista lapsuutta.

Toimintamme tavoite

  • yksilöllisten voimavarojen löytäminen ja niiden vahvistaminen
  • elämänhallinnan paraneminen
  • perheen vuorovaikutuksen tukeminen ja uusien toimintamallien mahdollistaminen
  • nuoren syrjäytymisen ehkäiseminen
  • peruskoulun loppuun saattaminen ja jatko-opintoihin ohjaaminen