Avosylin yhtymä

Me emme pelkää haasteita - otamme ne vastaan avosylin!

Avosylin.fi

Avosylin yhtymän palveluntarjonta jakautuu valtakunnallisiin sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluihin. Avosylin yhtymään kuuluu avopalveluita tuottava Neljä Astetta, lastensuojelun perhehoitoa tuottava Perhehoitokumppanit Suomessa sekä laitoshoidon palveluita tuottava Pallo-kodit.

Avosylin yhtymän erillisyhtiöitä yhdistää muutosvoimaiset syntytarinat sekä yhteneväinen arvomaailma. Perhehoitokumppanit Suomessa on saanut alkunsa sosiaalityöntekijän ja perhehoitajan visiosta tuottaa parempaa perhehoitoa. Omakohtaiset kokemukset siivittivät puolestaan Neljän Asteen tarinan nousuun, kun kaksi ystävystä lähti yhdessä tuottamaan uudenlaisia lastensuojelupalveluita. Pallo-kodit on syntynyt niin ikään ajatuksesta ja halusta tehdä asioita toisin – paremmin.

Avosylin yhtymän toiminnan lähtökohtana on visio siitä, että laadukkailla ja vaikuttavilla palveluilla voimme saada aikaan myönteisiä ja kestäviä muutoksia lasten, nuorten ja perheiden elämään. Työmme perustuu vahvoihin arvoihin, jotka ovat aito kohtaaminen, osallisuus, turvallisuus, laatu ja kestävä hyvinvointi.

Me uskomme, että lapsen paras kasvupaikka on perheessä. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti voidaksemme paremmin auttaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään elämän erilaisissa kriisitilanteissa ja haasteissa. Mikäli lapsen asuminen omassa perheessä ei ole mahdollista, pyrimme ensisijaisesti tarjoamaan lapsen tai nuoren tarpeisiin sovitettua lastensuojelun perhehoitoa.

Kaikkia lapsia ja nuoria ei voi kuitenkaan sijoittaa perheisiin. Osa heistä tarvitsee vahvemmin resurssoidun ympäristön tuekseen. Vuoden 2021 alusta alkaen Avosylin yhtymä on tarjonnut myös laadukkaita vaihtoehtoja lastensuojelun laitoshoidossa. Vastuullisesti tuotetut palvelumme muokkautuvat aina asiakkaan tarpeisiin.

Avosylin yhtymän omavalvontaohjelma