Toiminta-ajatus

Me Pallo-kodeilla uskomme, että jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen

Toimintamme keskiössä on yksilöllisyyttä korostava yhteisöllisyys! Tarjoamme turvallisen ja rakastavan kodin huostaanotetuille lapsille ja nuorille. Kodinomaisissa yksiköissämme eletään tavallista ja hyvää arkea, joissa vallitsee rauhallinen ja lämmin tunnelma. Korostamme hyvän arjen tärkeyttä kaikessa toiminnassamme.

Jokaisen perheen ja yksilön tarina on merkityksellinen ja ansaitsee tulla kuulluksi. Vahvuutenamme on kyky vastata nuoren tarpeisiin yksilöllisesti ja joustavasti. Omakasvattajan rooli on muutostyöskentelyssä tärkeä, mutta uskomme, että muutos saavutetaan yhdessä tekemällä!