Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja erillisiä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita. Pallo-kodit Oy:llä on omistus- tai käyttöoikeus kaikkeen tällä sivustolla olevaan aineistoon. Aineisto on suojattu tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien perusteella. Aineistoa ei ole lupa muokata, kopioida, levittää edelleen, julkaista eikä käyttää muulla vastaavalla tavalla ilman Pallo-kodit Oy:n kirjallista suostumusta. Tämän sivuston kuvien ja sisällön käyttöön on pyydettävä etukäteen Pallo-kodit Oy:n kirjallinen suostumus. Pallo-kodit Oy voi muuttaa tämän sivuston käyttöehtoja milloin tahansa.

1. Sivujen ajantasaisuus ja saatavuus
Pallo-kodit Oy pyrkii pitämään sivustoilla olevan tiedon ajantasaisena ja täsmällisenä, mutta ei takaa tai vakuuta sisällön oikeellisuutta, ajankohtaisuutta tai kattavuutta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, tämän sivuston omistajat eivät ole korvausvelvollisia mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai muusta epäsuorasta vahingosta eikä esine- tai henkilövahingoista mukaan lukien vahingot, jotka aiheutuvat sivujen käytöstä tai siitä että olet luottanut tällä sivustolla saatavilla oleviin tietoihin. Pallo-kodit Oy ei myöskään vastaa siitä, että sivusto ei ole käytettävissä.

2. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
Käyttämällä sivustoa olet tietoinen ja hyväksyt Pallo-kodit Oy:n henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet.

3. Linkitys sivuston ulkopuolelle
3.1 Jos tällä sivustolla on linkkejä ja viittauksia tämän sivuston ulkopuolelle, Pallo-kodit Oy ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivujen sisällöstä, ja käyttäjän tulee perehtyä kyseisiä sivustoja koskeviin erillisiin käyttöehtoihin ja henkilötietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin.
3.2 Pallo-kodit Oy ei vastaa kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista tällä sivustolla.

4. Ohjelmistot ja turvallisuus
Pallo-kodit Oy ei ole vastuussa, jos lataat kolmannen osapuolen sivustolta ohjelmistoja (esim. Acrobat Reader).